Skip to content

Era virusilor

  • by

Protectia relelelor impotriva atacurilor cu virusi: 1) Puncte de intrare a) mail b) web c) ip-uri mascaradate d) access fizic in reteaua interna e) penetrarea… Read More »Era virusilor