cea mai interesanta linie de cod pe care am scris-o in ultima vreme

E simpla. E mica . E eleganta.

find . -name “*.js” -print0 | xargs -0 sed -ibak ‘/var _0xdc8d=*/d’

Detaliile mai tirziu.

3 thoughts on “cea mai interesanta linie de cod pe care am scris-o in ultima vreme

Comments are closed.